DECLARACIÓ RESPONSABLE D'ACCEPTACIÓ DE CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ, OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ I CONSENTIMENT INFORMAT, PER A PARTICIPAR A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DEL CEF BOSC DE TOSCA


(s'utilitza per enviar la informació de la declaració responsable), amb DNI/NIE sóc coneixedor/a del context de pandèmia actual provocada per la COVID-19 i que accepto les circumstàncies i riscos que aquesta situació pot comportar durant el desenvolupament de l’activitat en la qual participo. Així mateix, entenc que l’equip de dirigents i el CEF Bosc de Tosca, no són responsables de les contingències que puguin ocasionar-se amb relació a la pandèmia durant l’activitat.Veure document

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Signatura (cal dibuixar la signatura)Obrir WhatsApp
Tens algun dubte?
WhatsApp CEF Bosc de Tosca
Hola! Tens problemes amb la declaració responsable?