Uri Santos, director metodològic

[cs_quote column_size=”1/1″ quote_cite_url=”#” quote_align=”center”]Uri Santos serà la nova figura metodològica dins l’Àrea Esportiva del Club a partir de la pròxima temporada.[/cs_quote]

La metodologia aplicada per Uri, estarà lligada directament a tots els equips del Club, especialment en totes les categories base i serà l’encarregat de dissenyar i coordinar la sèrie de mètodes i tècniques que regeixen la línia de treball del Club.

Uri Santos, per tant, establirà els objectius que s’han de treballar en cada etapa d’aprenentatge dels jugadors i donarà pautes i recursos als entrenadors per desenvolupar-los (sense interferir en la seva forma de treballar).

La línia de treball al nostre planter ha d’estar basada pel concepte: “Els objectius en les etapes de formació, no han de ser el mateixos que en les etapes de rendiment”. El treball formatiu ha de prioritzar moltes altres coses que el simple fet de “ser competitiu i guanyar” (que també ha d’estar implícit).

 

[cs_quote column_size=”1/1″ cs_quote_section_title=”Director metodològic” quote_cite=”Uri Santos” quote_cite_url=”#” quote_align=”center”]El nostre objectiu serà que la diversió, la formació (personal i futbolística) i la competitivitat, vagin lligades a unes senyes d’identitat clares i a una manera determinada i pròpia d’entrenar i jugar fent que tots els jugadors i membres de l’entitat es sentin orgullosos i realitzats.[/cs_quote]

 

Aquesta estratègia que implementarà Uri Santos al Club, està pensada i dissenyada per realitzar-se a curt, mig i llarg termini.

 

[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”A curt termini” heading_style=”2″ heading_align=”left” heading_divider=”on” heading_font_style=”normal”]Implicarà el disseny d’un model de joc diferenciat en les etapes de Futbol-7 i Futbol-11 que es recolzarà en unes senyes d’identitat clares, prèviament establertes amb la intenció que siguin visibles a tots els equips del club, com també el disseny i la posterior transferència als entrenadors de mètodes d’entrenament específics sustentats per noves tecnologies.[/cs_heading]

 

[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”A mig termini” heading_style=”2″ heading_align=”left” heading_divider=”on” heading_font_style=”normal”]Caldrà tenir en compte tots els aspectes que incloguin els canvis de categories i com afectaran als jugadors en cadascuna d’aquestes. Planificacions, modificacions i millores en la metodologia anteriorment establerta i valoracions sobre el progrés qualitatiu de cada jugador en les seves corresponents categories i equips.[/cs_heading]

 

[cs_heading column_size=”1/1″ heading_title=”A llarg termini” heading_style=”2″ heading_align=”left” heading_divider=”on” heading_font_style=”normal”]S’inclouen tots aquells objectius que volem aconseguir en el termini de 3-5 anys. Tant a nivell de formació com a nivell de rendiment, valorant aspectes com la motricitat, capacitats futbolístiques i especialització individual dins el model de joc del Club.[/cs_heading]

 

Aquesta metodologia no només influeix als entrenadors, sinó que també influirà als coordinadors, preparadors físics, fisioterapeutes i tots els integrants del Club.

En resum, la tasca d’Uri serà àmplia i estem convençuts que ens servirà per aconseguir l’objectiu principal del Club: Formar adequadament el jugador.

Apostant pel present i futur. Benvingut a casa, Uri!